Ühtse kooli kakskeelsed õpetajad

Õpetaja Avar Pentel esitab “huvitavad“ väljavõtted ühtse kooli dokumendist: „Mulle hakkasid silma „Ühtse Eesti kooli“ väljapakutud mudelid: https://sisu.ut.ee/…/ranne/files/rita_koolimudelid.pdf, Näiteks teine mudel seab sihiks kõigi koolilõpetajate kakskeelsuse: „Teine mudel on mitmekultuurilisele ja -keelsele kogukonnaga koostöös toimivale koolile. See sobib piirkonda, kus on suhteliselt kakskeelne, aga siiski ühtne kohalik kogukond. Sellises koolis tuleb sihiks võtta lõpetajate kakskeelsus ning erinevate keelte ja kultuuride väärtustamine…“

„Üks huvitav lõik on lk 73, kus kooli arendamisel soovitusi andes võetakse vaikimisi eelduseks, et oma kodupiirkonna töömaastikul toimetulekuks peab eestlane oskama vene keelt: „Selleks, et kirjeldatud koolimudelit muuta täielikult vastavaks ühtse Eesti kooli visiooniga, oleme koolile analüüsist lähtuvalt teinud neli ettepanekut ning seadnud kolm eesmärki.
Analüüsitud kool võimaldab edukalt kodukeele õpet muu kodukeelega õppijatele ning kõrgetasemelist võõrkeeleõpet eesti kodukeelega õpilastele. Sellest lähtuvalt näeme, et koolil on potentsiaal seada endale eesmärgiks õppijate kakskeelsus. Selleks soovitame osa valikainete õppekeeleks muuta vene keele ning pakkuda ka aineõpet erinevates keeltes. See tagab vene kodukeelega õpilaste kõrgetasemelise kodukeele (sh akadeemilise keele) oskuse ning annab eesti
kodukeelega õpilastele head eeldused kodupiirkonna töömaastikul edukas olemiseks.“

See tähendab, et see kool vastaks täielikult ühtse Eesti kooli mudelile, selleks soovitatakse osa õppeaineid viia seal läbi ainult vene keeles, et eestlased muutuksid kakskeelseks ja hiljem tööelus ei peaks nendega enam eesti keeles rääkima.“

LOE LISAKS

Eesti keel vaesustub

Eesti keeleteadlane Indrek Park, kellest antropoloog Liivo Niglas on tänaseks ka filmi teinud : Eesti Raadio. Keelesaade! Keeleteadlane ja antropoloog Indrek Park räägib: “Eesti keel on ilus ja keeruline keel. Kasutagem oma keele kõiki rikkusi!” ütleb ta.

nool
Kooliaasta algus 1.septembril ja esimene klassiõpetaja, kooli lõpetamine ja aktusel lõputunnistuse kättesaamine on vaid mõned sündmused, mis jäävad enamikele meelde terveks eluks.

Kool

Kool mängib suurt rolli kõigi meie elus. Seda mitte ainult teadmiste ja oskuste omandamisel, vaid identiteedi kujundamisel ja mälestuste loomisel.

nool