Lüganuse kool

Foto: Madis Veltman, Postimees

Reformierakonna eestvedamisel ähvardab viimaseid eesti koole Ida-Virumaal sulgemine

Pressiteade

05.03. 2021

Reformierakonna eestvedamisel ähvardab viimaseid eesti koole Ida-Virumaal sulgemine

Kohalik omavalitsus Reformierakonnaga eesotsas kavandab haridusreformi Ida-Virumaal, mille lõppeesmärgiks on kaotada eestikeelsed maakoolid Lüganusel, Maidlas ja Sondas. Kava näeb ette nende koolide ja Kiviõli vene põhikooli liitmist Kiviõli I Keskkooli alla, et rajada eesti-vene segakool. 

Kohaliku õpetaja ja lapsevanema Kaja Toikka sõnul on olukord eriti halb Lüganusel, ajaloolises kihelkonnakeskuses: „Kui Lüganuse alevikust kaob põhikool, siis hääbuvad ka raamatukogu ja noortekeskus. Samas kavandatakse valda mitmeid elukeskkonda muutvaid arendusi – tuumajaam, Lüganuse aleviku serva lubjakivikarjäär, valla lõunaossa uus põlevkivikaevandus. Kuna eestlastest põliselanikud elavad Ida-Virumaal põhiliselt maal, siis nii elukeskkonna pöördumatu muutmine kui ka kohalikku traditsiooni kandva väikese maakooli väljasuretamine muudab kodukandis elamise järjest võimatumaks.“

Lüganuse vallavolikogu liige Marja-Lisa Veiser on häiritud kogukonna kõrvale jätmisest. „Me ei räägi täna ainult Lüganuse koolist, see puudutab valusalt ka Maidla kooli, Kiviõli Vene Kooli … Koolid on teinud omavalitsusele mitmeid pöördumisi, palunud selgitusi, kuid need on jäetud tähelepanuta. Valitseb üsna suur teadmatus ja mure laste hariduse tuleviku ja kvaliteedi pärast Lüganuse vallas. Leian, et ilma kogukonda kaasamata ja avalike aruteludeta nii olulisi otsuseid omavalitsus teha ei tohi. See ei ole aus, kaasav ja läbipaistev tegutsemine – see on teerullipoliitika.“

Vallavanem Andrea Eiche annab vastuolulisi kommentaare, viidates rahalistele raskustele koolivõrgu ülalpidamisel. Ometi on ta valla kodulehel rõhutanud: „Raha kokkuhoidmine pole meie eesmärk omaette. Oleme ka seda meelt, et see raha, mis haridusvõrgu reformiga vabaneb, tuleb hariduse parandamisesse tagasi suunata.“ Samas plaanitakse õpilased Lüganuse Kooli ajaloolisest koolihoonest väiksemasse kõrvalmajja kolida, mis näitab otseselt rahaga seotud plaane. 

Lüganuse lapsevanem Lauri Saul: „Mis on see ajend, et miks peab olema see otsus vastuvõetud nii kiiresti, ilma et kogukonnaga oleks ausalt ja avalikult teemat arutatud?“ 

Liikumine „Eesti kool on eesti keele kodu“ rõhutab, et piirkonnas, kus eestlaste osakaal on murettekitavalt väike ja väheneb pidevalt, tuleb koolivõrgule läheneda põhiseaduslikust vaimust lähtuvalt ning tagada eesti lastele riigikeelne keelekeskkond.  

„Eesti kool on eesti keele kodu“ töögrupi tagasipöördunud lapsevanem Evelin Sennett: „Iga eesti laps on väärtuslik ning eesti kool ja keel peab olema elementaarne Eesti Vabariigis.“

Töötavad väikekoolid on hea haridustasemega. Lüganuse Koolis on arendamisel loodussuund ja kool kuulub Ettevõtlike Koolide võrgustikku. Lüganuse kooli lapsevanem Kaja Toikka kinnitab, et Lüganusel põhikooli lõpetanutest mitmed on edasi läinud õppima Tallinna ja Tartu eliitkoolidesse, Lüganuse Kooli õpilased osalevad aktiivselt aineolümpiaadidel ja saavutavad kõrgeid kohti. Segakoolis see tase langeb, kuna vene lapsi peab keeleliselt järele aitama, õppida jõutakse vähem, õpetaja peab tegema klassis topeltööd jne. 

Lüganuse kooli 8. klassi praegused õpilased on olukorra pärast väga mures ega taha põhikooli mujale lõpetama minna.

Volikogu otsuse eelnõus kajastuv juhtrühma valitud suund määrata hävimisele kohalikus elus nii olulise traditsiooniga kool, eirata  hoolekogu, õpilaste ja kogukonna pöördumisi ning sundida eesti õpilased eesti-vene segakooli on lubamatu! Tegemist on eesti laste inimõiguste rikkumise ja EV põhiseaduse preambula vastase tegevusega. Kutsume üles avalikkust ja meediat toetama kohalikku kogukonda ja hoolekogu ning aitama kaasa eesti kooli säilimisele Lüganusel! 

Kontakt:

info@eestikool.eu

LOE LISAKS

Eesti keel vaesustub

Eesti keeleteadlane Indrek Park, kellest antropoloog Liivo Niglas on tänaseks ka filmi teinud : Eesti Raadio. Keelesaade! Keeleteadlane ja antropoloog Indrek Park räägib: “Eesti keel on ilus ja keeruline keel. Kasutagem oma keele kõiki rikkusi!” ütleb ta.

nool
Kooliaasta algus 1.septembril ja esimene klassiõpetaja, kooli lõpetamine ja aktusel lõputunnistuse kättesaamine on vaid mõned sündmused, mis jäävad enamikele meelde terveks eluks.

Kool

Kool mängib suurt rolli kõigi meie elus. Seda mitte ainult teadmiste ja oskuste omandamisel, vaid identiteedi kujundamisel ja mälestuste loomisel.

nool