Vaatame lähemalt, kus ja millal sai alguse haridus Eestis, kuidas toimib Eesti haridussüsteem täna ning millistele põhialustele see toetub.

Õpetaja kogemus eesti kui ka vene lastega Loksal ja Narvas

Eesti kool on eesti keele kodu“  töögrupil oli täna meeldiv kohtumine õpetajaga, kellel on kogemusi nii eesti kui vene lastega Loksal ja Narvas ning oma aastatepikkusest kogemuse põhjal kinnitas õpetaja, et 20% vene õpilastest saavad eesti koolis hakkama. Mis tähendab, et 80% vene õpilastest, kelle parima hariduse nimel vene-eesti segakoole tehakse, eesti koolis kindlasti hakkama ei saa! Seda räägib õpetaja, kellel on nii eesti kui vene lastega tõesti rohkesti kogemusi! Samuti ütles too õpetaja, et vene õpilasi õpetab ta hoopis teises tempos ja mahus ning teise metoodikaga kui eestlasi ja neid kokku panna ei ole võimalik – vene-eesti ühtses segakoolis kannatavad nii eesti kui vene lapsed kui ka õpetajad!

LOE LISAKS

Eesti keel vaesustub

Eesti keeleteadlane Indrek Park, kellest antropoloog Liivo Niglas on tänaseks ka filmi teinud : Eesti Raadio. Keelesaade! Keeleteadlane ja antropoloog Indrek Park räägib: “Eesti keel on ilus ja keeruline keel. Kasutagem oma keele kõiki rikkusi!” ütleb ta.

nool
Kooliaasta algus 1.septembril ja esimene klassiõpetaja, kooli lõpetamine ja aktusel lõputunnistuse kättesaamine on vaid mõned sündmused, mis jäävad enamikele meelde terveks eluks.

Kool

Kool mängib suurt rolli kõigi meie elus. Seda mitte ainult teadmiste ja oskuste omandamisel, vaid identiteedi kujundamisel ja mälestuste loomisel.

nool