Kirjanik ja luuletaja Lydia Koidula

Kristina Kallas – Eesti kooli vaenlane

Kristina Kallas, äärmusradikaal, kes on ise poolvenelane (väidetavalt lausa Interrinde aktivistide peres võrsunud), on üks eesti kooli kõige ohtlikumaid vaenlasi. Tema meelest ei peaks ühtsed koolid enam mitte olema ainult eestikeelsed, vaid ka osaliselt venekeelsed. Ta rõhutab, et eesti- ja venekeelsed lapsed tuleb kiiresti kokku panna,  ometi tunnistab Ida-Virumaa näite põhjal ka ise, et see kokkupanek tähendab eesti koolide hävingut, aga just nimelt see ongi Kallase eesmärk. Et konstrueerida eesti ja vene lastest juurteta ja oma kultuuriidentiteedita Frankensteine, et kõik oleksid temasarnased, et ei oleks enam eestlasi või Eestimaal elavaid venelasi, vaid ühtne postsovetlik mass. Kurvastav on muidugi, et vene kultuuriidentiteet säilib väga suurel alal meist idas, samas kui eesti kultuuriidentiteet säilib vaid surnud vabadusvõitlejate hingedes. Kahtlemata teab Kallas, et seal, kus venekeelseid on 10% – see on osakaal, mida on võimalik integreerida –, on nad ammu integreerunud, aga kohtades nagu nt Tallinn, kus venekeelseid on pea pool elanikest, tähendab see samasugust eesti koolide hävitamist, nagu ta enda sõnade kohaselt on juhtunud Ida-Virus. Kristina Kallas: „Meie seisukoht on see, et kõikide omavalitsuste piires tuleks läbi vaadata haridusvõrgu kava ja viia koolid kokku ehk lapsed õppima ühte kooli.

Ida-Virumaa on siinkohal erand, kuna eesti koole seal praktiliselt ei ole või kui ka on, siis on nad lihtsalt üle ujutatud nendest lastest, kelle emakeel ei ole eesti keel.”

LOE LISAKS

Eesti keel vaesustub

Eesti keeleteadlane Indrek Park, kellest antropoloog Liivo Niglas on tänaseks ka filmi teinud : Eesti Raadio. Keelesaade! Keeleteadlane ja antropoloog Indrek Park räägib: “Eesti keel on ilus ja keeruline keel. Kasutagem oma keele kõiki rikkusi!” ütleb ta.

nool
Kooliaasta algus 1.septembril ja esimene klassiõpetaja, kooli lõpetamine ja aktusel lõputunnistuse kättesaamine on vaid mõned sündmused, mis jäävad enamikele meelde terveks eluks.

Kool

Kool mängib suurt rolli kõigi meie elus. Seda mitte ainult teadmiste ja oskuste omandamisel, vaid identiteedi kujundamisel ja mälestuste loomisel.

nool