Jõhvi tulevikukool

Jõhvi ingliskeelne nn tulevikukool, sai erasektori 700 000 euro kõrval 1,6 miljonit eurot Rahandusministeeriumilt. 

1. Ida-Virumaad ei ole võimalik eestistada – seal toimub eestlaste venestamine

Väga tänuväärt projekt, aga kohavalik on absoluutselt sobimatu, vastuolus Eesti riigi eesmärkidega ning otseseks julgeolekuohuks. Ida-Virumaa on eestluse ja eestlaste genotsiidi edulugu. Ida-Virumaa oli Eesti ala enne II maailmasõda tõepoolest. Tänaseks on see 90% koloniseeritud. Seal teostavad võimu (muide anomaalia kogu maailma mastaabis ühe teise rahvuse esindajad, piirkonna elu üle otsustavad sageli ka isegi mitte Eesti kodakondsusega inimesed (mujal Euroopas oleks mõeldamatu, et suvalised inimesed teostavad võimu mõne teise rahva riigis). Ida-Virumaale tehti alles hiljuti meeletu investeering seoses Kohtla-Järve kooliga. See näitas samuti selgelt, et hoolimata eestikeelsest õppest valitseb seal vene keel ja meel. 

Eesti koolid on Ida-Virumaal hävitatud – need ei ole enam eesti koolid, sest on venekeelsete lastega üle ujutatud. Eesti koolide keelekeskkonnas domineerib vene keel ja meel. Ida-Viru on 85% venekeelne ja venemeelne. Nii suure osakaalu juures, nagu on Ida-Virus venekeelseid, ei ole võimalik neid eestistada. 

Integreerida on võimalik 5%, maksimaalselt 10%. Seal toimub teistpidine integratsioon ehk eesti noorte venestamine.  

2. Kõrge kuritegevusega venekeelne avalik ruum meelitab venekeelseid SRÜ-st

Ida-Virumaal on Eesti kõrgeim kuritegevuse tase – miks peaksid rahvusvahelised ja põhjaeurooplased (sealhulgas eestlased) minema venekeelsesse, suure kuritegevusega piirkonda? Kool on ingliskeelne, aga avalik ruum ikkagi ju venekeelne. Eestis on iga kolmas elanik venekeelne.  Kuskil mujal Euroopas pole sellist võõra rahvuse osakaalu! See on oluliselt rohkem kui meie väike ja vaikne soome-ugri ühiskond suudab lõimida – kui neid kõiki on üldse võimalik lõimida. Tartu Ülikoolis on valdavalt üliõpilased Venemaalt ja Ukrainast. Jõhvi venekeelne keelekeskkond on atraktiivne eelkõige Valgevene, Venemaa, Ukraina ja teiste endiste NL riikide üliõpilastele – seega meelitab Jõhvi kood Eestisse veelgi rohkem venekeelseid. 

3. Eesti piirkondade ja eestlastest noorte diskrimineerimine

Kas keegi kujutaks ette, et nt Itaalias, kus elab palju filipiinlasi, kes teevad enamasti abitöid (ja kes ei ole riigile kuidagi julgeolekuoht ja kelle kodumaa ei ole kohe piiri lähedal) hakataks filipiinlastele maailmatasemel hariduse andmisse investeerima? Eriti kui Itaalias on väga palju piirkondi, kus itaalia noored virelevad. Või sama näide mõne teise Euroopa riigi puhul … Eestis on viimasel ajal moesõnadeks võrdväärsus ja õiglased võimalused – miks siis eelistatakse venekeelseid piirkondi eestikeelsetele ja miks ei võiks sellise kooli asukoht olla Otepää, Kärdla, Põlva, Võru, Paide või mõni teine Eesti linn?

Miks peaks Põlva või Kärdla noor sõitma 3-4 tundi, et jõuda kooli, ja elama suure kuritegevusega venekeelses keskkonnas, et omandada maailmatasemel IT haridus? Miks jätta eesti noored üle Eestimaa rahvatantse tantsima, aga vene noortele viia koju kätte tasuta maailmatasemel IT haridus, millega nad hakkavad head raha teenima, erinevalt rahvatantsu vihtuvatest eesti noortest?

Eestis on mitmeid linnu, mis vajaksid sellist investeeringut ja kuhu sellise kooli rajamine oleks ka kooskõlas Eesti riigi põhiseadusega ning kus see aitaks kaasa eesti keele, kultuuri ja väikerahvuse säilimisele, erinevalt Jõhvist, kus see eelnimetatule selgelt vastu töötab. 

4. Selline kool töötab otseselt vastu riigikeele õppimisele ja integratsioonile

Ida-Virumaa suurim probleem on eestlaste anomaalselt väike osakaal ja vene keele ning meele domineerimine ning elanike riigikeele oskamatus. Kogu elu saab mugavalt elada vene keeles asju ajades.  Ja lisaks tuuakse koju kätte tipptasemel tasuta IT haridus inglise keeles! Milleks peaksidki suurrahvuse esindajatest noored vaevama end mingisuguse imepisikese soome-ugri murde ehk eesti keele õppimisega?

5. Tõsine oht Eesti julgeolekule

Veelgi enam: hiljutised küsitlused ju tõestavad, et venekeelsed elavad siiani enamuses Moskva inforuumis – Jõhvi tulevikukool kujutab endast seega väga tõsist julgeolekuohtu, mida vaid väga rumalad ja eestivaenulikud võivad mitte näha. Kes vastutab, et tegemist ei saa olema – pisut küll liialdades – hoopiski FSB kodeerimiskeskusega?  Kuidas aitab selline kool neid võõrutada Kremli propagandast? 

6. Hoogustab Eesti venestamist, aitab kaasa eestlaste omal maal vähemusse jäämisele 

Selline kool Jõhvis saab olema lihtsalt venekeelsetele eelisjärjekorras hea hariduse andmine, et anda neile Eesti ühiskonnas suuremaid eeliseid võrreldes eesti noortega. Kohati tundub, et inimarengu ja regionaalpoliitika kavasid koostavad Eestis äärmiselt piiratud ja lühinägelikud ametnikud, kellel puuduvad igasugune loogilise mõtlemise võime ning oskus analüüsida, mida need arengukavad reaalsuses kaasa hakkavad tooma. Eestlaste osakaal rahvastikus ju niigi kahaneb kogu aeg venekeelsete arvel. Venekeelsetel on tööturul eelised tänu vene emakeele ja eesti keele oskusele võrreldes eestlastega, kes vene keelt ei oska, kuigi ENSV justnagu oleks lõppenud 30 aastat tagasi. Eestlased on Euroopas üks väiksemaid rahvad, väikseima osakaaluga oma riigis, ja meil on tõsine oht jääda omal maal vähemusse. Kui tegeleda eelkõige venekeelsetele tasuvat tööd võimaldava hariduse andmisega, siis selle tagajärjel tõuseb ju ka nende iive! Seda rohkem nad sünnitavad ja seda parematele positsioonidele Eesti ühiskonnas nad jõuavad. See tähendab, et eestlaste osakaal väheneb veelgi, samuti saavad venekeelsed seeläbi aina enam meie riigis võimu. Ehk on tulevikukooliga suund, et Eesti ärieliidi ja nende seas, kes meie riiki tulevikus hakkavad kujundama, oleks siis veel rohkem venekeelseid? Kas nemad hakkavad meil seisma eesti keele, kultuuri ja väikerahvuse eest? Suund SRÜ-sse?

7. Eesti riigi ESMANE kohus on tagada eestluse säilimine läbi aegade!

Eesti riigi esmane kohus on kõigepealt vaadata, et eestlased ise ei oleks näljas, et eesti noortel oleksid Eesti maapiirkondades parimad õppimisvõimalused, mis tagaksid tasuva töö, mis omakorda tagaks eesti keele, kultuuri ja väikerahvuse säilimise või vähemalt annaks sellele pisutki lootust. (Nagu teevad kõik normaalsed rahvad kogu maailmas.) Vene noortel on lõputud võimalused Peterburis, Moskvas – kogu venekeelses riigis, mis on piisavalt avar. Vene Föderatsioonis ja teistes venemeelsetes riikides on küllalt oligarhe, kes venekeelsetele eeliseid loovad. Eesti ettevõtjate ja Eesti riigi asi on seista selle eest, et eesti noored ei lahkuks maapiirkondadest ja et sealgi pakutaks tipptasemel haridust.

Tipptasemel tasuta IT kool tuleb luua eestlaste piirkonda! Piirkonda, kus elavad eestimeelsed inimesed, kes valivad eestimeelseid poliitikuid ja erakondi.  Või vähemalt: kui rajada Tulevikukooli üks haru Ida-Virumaale, peaks selle kooli üks haru olema ka mõnes eestlaste piirkonnas, st Lõuna-, Kesk- või Lääne-Eestis! Eesti riigi kohustus on seista eestlastest noorte eest, kes tagavad eesti keele, kultuuri ja rahvuse säilimise läbi aegade! Eesmärk, mille jaoks Eesti riik on loodud!

LOE LISAKS

Eesti keel vaesustub

Eesti keeleteadlane Indrek Park, kellest antropoloog Liivo Niglas on tänaseks ka filmi teinud : Eesti Raadio. Keelesaade! Keeleteadlane ja antropoloog Indrek Park räägib: “Eesti keel on ilus ja keeruline keel. Kasutagem oma keele kõiki rikkusi!” ütleb ta.

nool
Kooliaasta algus 1.septembril ja esimene klassiõpetaja, kooli lõpetamine ja aktusel lõputunnistuse kättesaamine on vaid mõned sündmused, mis jäävad enamikele meelde terveks eluks.

Kool

Kool mängib suurt rolli kõigi meie elus. Seda mitte ainult teadmiste ja oskuste omandamisel, vaid identiteedi kujundamisel ja mälestuste loomisel.

nool