Seaduseelnõu

Seaduseelnõu
1. Sõnastada tegevuskava ümber: Eestikeelsele õppele ülemineku tegevuskava muukeelsetes koolides Põhjendus: HARIDUS ei saa olla mingikeelne. Õpe toimub mingis keeles.
1. Lisada uude seadusesse järgnev lause kehtivast seadusest: „Kohaliku omavalitsuse volikogu tagab kõikidele eesti keelt kõnelevatele lastele võimaluse käia sama valla või linna eestikeelses lasteasutuses või lasteasutuse rühmas, kus õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles.“
Pöördumine seoses Reformierakonna fraktsiooni eelnõuga „Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks“ 243 OE, mis sellel nädalal Riigikogu saali jõuab.