Pressiteated

Pressiteated
Pöördumine seoses koalitsioonilepingusse kirjutatud äärmusradikaalse plaaniga kehtestada Eestis vene-eesti segakoolid (nn ühtsed koolid), mis tähendab senise 350-aastase traditsiooniga eesti kooli hävitamist ja seni eesti laste maailma ühe parima hariduse kvaliteedi kahjustamist.
Kohalik omavalitsus Reformierakonnaga eesotsas kavandab haridusreformi Ida-Virumaal, mille lõppeesmärgiks on kaotada eestikeelsed maakoolid Lüganusel, Maidlas ja Sondas.
Vastureaktsioonina ühtse Eesti kooli massiivsele propagandale avalikkuses on grupp pedagooge, lapsevanemaid ja professoreid algatanud kodanikuliikumise „Eesti kool on eesti keele kodu“, mis seisab vastu eesti laste ärakasutamisele lõimumispoliitika tööriistadena ning mitmikidentiteetide ideoloogia pealetungile.