Pöördumine Riigikogule

Pöördumine Riigikogule
Pöördumine seoses koalitsioonilepingusse kirjutatud äärmusradikaalse plaaniga kehtestada Eestis vene-eesti segakoolid (nn ühtsed koolid), mis tähendab senise 350-aastase traditsiooniga eesti kooli hävitamist ja seni eesti laste maailma ühe parima hariduse kvaliteedi kahjustamist.
Pöördumine seoses HTM-s loodud töörühmaga eestikeelse hariduse tegevuskava koostamiseks, milles on paljut, mis vajaks haridusminister Liina Kersna poolt selgitamist.
Pöördumine seoses Reformierakonna fraktsiooni eelnõuga „Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks“ 243 OE, mis sellel nädalal Riigikogu saali jõuab.