Ettepanekud

Ettepanekud
Eesti Kultuuri Koja 28. aprillil korraldatud ettekanne ümarlaual: „Valitsus on algatanud 11. aprillil alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu (579 SE).
1. Sõnastada tegevuskava ümber: Eestikeelsele õppele ülemineku tegevuskava muukeelsetes koolides Põhjendus: HARIDUS ei saa olla mingikeelne. Õpe toimub mingis keeles.