Eesti keel

Eesti keel
Kooliaasta algus 1.septembril ja esimene klassiõpetaja, kooli lõpetamine ja aktusel lõputunnistuse kättesaamine on vaid mõned sündmused, mis jäävad enamikele meelde terveks eluks.

Kool

Kool mängib suurt rolli kõigi meie elus. Seda mitte ainult teadmiste ja oskuste omandamisel,

nool
Vaatame, mis on emakeel, kui paljud tunnistavad eesti keelt oma emakeelena ning kuidas hoida eesti keele meie keelena.

Emakeel

Emakeel ja isamaa on sõnad, mis tekitavad igas patriootlikus eestlases positiivseid tundeid. Vaatame, mis

nool
Vaatame eesti keele ajalugu, mille poolest erineb see teistest keeltest ning kuidas säilitada eesti keelt meie ümber ja haridussüsteemis.

Eesti keel

Eestis elab ligi 900 000 inimest, kelle emakeeleks on eesti keel, kelle identiteedi keskmes

nool