Õppekava

Õppekava

Noorte arvamusliidrite akadeemia õppekava on väga põnev – paljusid teadmisi ju koolis ei õpetata. Näiteks Eesti ajalugu: võitjad kirjutavad ajaloo narratiivil, mis on eestlastele täna hukatuslik, 70 000 Eesti vabadusvõitleja heitlused Teises maailmasõjas, metsavendlus, okupatsiooniaegne vastupanuliikumine, suurpõgenemine 1944-ndal, küüditamine, uus okupatsioon ja taasiseseisvumine, Genfi konventsiooni rikkumine, kolonistide masside riiki jätmine, õiguslikult Eesti Vabariigi taastamata jätmine jne; eesti kultuurilugu; eesti kirjanduslugu; eesti mõttelugu; soome-ugri väikerahvaste raske ja kurb saatus ning paralleelid eestlastega jm;  pärimuskultuur ja põliskeeled; kuidas kutsuda esile muutusi ühiskonnas; meedia mõju ja kuidas meedias avalikku arvamust suunata. Muidugi on kavas ka filmid ja külalisesinejad.