Missioon

Missioon

Meie missioon on tagada eesti lastele põhiseaduslik õigus käia Eesti rahvusriigis lasteaias ja koolis koos teiste eesti väärtusi ja kultuuriidentiteeti kandvate lastega ning kasvada emakeelses keeleruumis.

Soovime, et haridussüsteem tagaks põhiseaduslikus vaimus eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade. Näeme suure murega, kui kiiresti väheneb eestlaste osakaal meie riigis ning kuidas aina rohkem domineerivad kõikjal vene ja inglise keel. Kui ka koolikeskkond muutub osaliselt venekeelseks, kaotavad eestlased põhiseadusliku õiguse õppida emakeelses koolis, ning see ohustab Eesti rahvusriigi säilimist indiviidi tasandil.