Mari-Vivian Ellam

Mari-Vivian Ellam

Mari-Vivian on suurpereema, kes on töötanud eesti keele õpetajana vene koolis ja emakeeleõpetajana väikses mõisakoolis. Mari-Vivian peab väga oluliseks, et eestlastel oleks rahvana ühine identiteet, mis vaatamata kõikvõimalikele muudele erinevustele tekitaks kokkuhoiutunnet ja annaks sügavad juured ja enesekindluse – pidepunkti kiirelt muutuvas maailmas. 

Liikumisega “Eesti kool on eesti keele kodu” ühendab Mari-Vivianit veendumus, et tänapäevane progressiivne suundumus hariduses, kus tahetakse luua ühtne kool kõigile Eestis elavatele kultuuridele ja rahvastele, on eesti kultuuri säilimise seisukohast kahjulik. Väga kõnekas tõestus selle kohta on ka aastate jooksul tehtud muudatused õppekavas, kust on üha enam eemaldatud rahvusidentiteeti toetavat: rahvuskirjandus, rahvusidentiteeti toetav ajalookäsitlus ning mõisted, mis on aastakümneid olnud Eesti kultuuritraditsiooni osa. Mari-Vivian on veendunud, et hariduslik mitmekesisus võimaldab palju paremaid õpitulemusi ja pakub õpilasele suuremat kuuluvustunnet, mis on hädavajalik tänapäeva killustunud ja inforikkas maailmas. 

Mari-Vivian pooldab kooliõpetust, mis toetab, mitte ei lõhu õpilaste identiteeti, muuhulgas rahvuslikku identiteeti. Seda peab ta oluliseks ka kõigi teiste Eestis elavate rahvuste puhul, eestlaste puhul aga vältimatult ja esmajoones.