Kõik rahvad on võrdsed

Kõik rahvad on võrdsed

Kõik rahvad on võrdsed ja rahvusvahelise õiguse järgi on igal rahval õigus olla erinev, pidada end erinevaks ja olla selliselt austatud. Saamidel, aborigeenidel ja teistel maailma põlisrahvastel on omad koolid ja reservaadid, kus nad saavad oma kultuuriidentiteedi keskel kasvada. Nii nagu norrakatel, itaallastel, venelastel ja teistel maailma rahvustel on oma kodumaal koolid, kus lapsed saavad kasvada oma rahvuskultuuri keskel koos sama kultuuritausta, kultuuriidentiteedi ja sama emakeelt rääkivate lastega, on see ka eestlaste vääramatu inimõigus. Eesti lastele peab jääma nende inimõigus eesti koolile ja eestikeelsele keeleruumile – see on ainus, mis tagab eestluse edasikestmise läbi aegade.