Iivi Zájedová

Iivi Zájedová

Haridus, karjäär ja ühiskondlik tegevus

Iivi Zájedová sündis Eestis muusikute perekonnas, töötas baleriinina Vanemuises, Estonias ning Praha Rahvusooperis ja Praha Riiklikus Ooperis produtsendina. Sai Masaryki Ülikooli/Eesti Vabariigi stipendiumi London School of Economics majanduskoolis, 2004 sai Karli Ülikoolis doktorikraadi filosoofia ja poliitikateaduste alal. Õpetab UKs (Erasmuse programm, Balti riikide koostöö garant). Samal teemal on ta avaldanud teadusartikleid eesti/tšehhi/inglise keeles, toimetanud eesti- ja tšehhikeelseid ajakirju ning kirjutanud raamatu tšehhi keeles. Oma vaba aja pühendab Iivi eesti kultuuri, ajaloo ja keele tutvustamisele, eelkõige kodanike liikumiste kaudu väljaspool Eestit. 1980-ndatel kutsuti ta illegaalse rühmitise Läänemere Liit (Baltsky svaz) liikmeks. Praha Realistlikus Teatris toimunud avaliku poliitilise ürituse „Res Baltica“ tulemiks oli näiteks Prahas Balti riikide iseseisvumise toetuseks allkirjade kogumine, mis saadeti Helsingi konverentsile
(vt https://rito.riigikogu.ee/eelmised-numbrid/nr-15/harta-77-ja-laanemere-liit-kaks-ilmekat-naidet-vastupanust-tsehhi-moodi/). Iivi initsiatiivil asutati Tšehhi Eesti Klubi. On Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu aseesimees aastast 2019. Algatas korrapärase iga-aastase eesti rahva suurpõgenemise/paguluse mälu hoidmise Eestis koostöös erinevate institutsioonide, koolide ja üksikisikutega. 

Eestlus ja „Eesti kool on eesti keele kodu“ toetamine

Eesti on läbinud raske okupatsiooniaja, mil eesti rahvast jõhkralt represseeriti. Kümned tuhanded eestlased, kaitstes oma elu, olid sunnitud maha jätma oma kodud ja lähedased ning elama aastakümneid võõral maal. Eesti on nüüd saanud vabaks, kuid okupatsiooni mõjude tagajärjel on eesti keel ja kultuur sattunud tugeva löögi alla omas riigis. Viimasel aastakümnel on suurelt rahastatud multikultuurseid lõimumisprojekte, mis pole kahjuks olnud eesti keele arengule ja kasutusele toeks, vaid on viinud eesti keele kasutamise vaikse hääbumiseni, mis üha süveneb. Eesti keel pole väärtustatud, kõik, mis eesti keelega seotud, tundub olevat ekspertide meelevalla all, kes ei arvesta Eesti pikaajalise okupatsiooniga, geopoliitilise mõju, demograafilise olukorra ega palju muuga. 

Kodanikuinitsiatiiv ja liikumine „Eesti kool on eesti keele kodu“ on üks võimalus, kuidas toetada lasteaedades, koolides, ülikoolides jm meie ühiskonnas eesti keele, kultuuri ja selle arengu väärtustamist, mis meile on pärandanud esivanemad. Seda saab teha ainult eesti rahvas ise enda hüvanguks.