Fookus on paigast ära

Fookus on paigast ära

Alates taasiseseisvumisest on kogu energia ja ressurss järjest enam läinud muulastele ning nende keeleõppele. Eesti lapsed on jäänud täiesti vaeslapse rolli ja nende õiguste eest ei seista piisavalt. „Eesti kool on eesti keele kodu“ peab kõige olulisemaks eesti lapsi ja nende parimat võimalikku haridust ja ei pea õigeks eesti laste diskrimineerimist. Olgu selleks näiteks muulaste kooli õpetajatele kõrgema palga maksmine ehk eesti lastele kehvema hariduse võimaldamine või eesti laste huvihariduse arvelt sisserändajatele hirmkallite tugiisikute palkamine eesti koolis.