Eeva Holm

Eeva Holm

Olen eesti õpetaja eesti lasteaias Eesti vabariigis. Minu kohus kodanikuna ja õpetajana on oma tööd teha lähtuvalt EV põhiseadusest, kus on kirjas, et mul peab olema vankumatu tahe säilitada eesti rahvus, keel ja kultuur läbi aegade. Lasteaias olen töötanud 1991. aastast, 25 viimast aastat juhtinud koos suurepäraste kolleegidega oma lasteaeda. Pean oluliseks, et seadusandlus, mis reguleerib koolieelsete lasteasutuste tööd, lähtuks samuti põhiseadusest ning Eesti enda parimast ja tunnustuste leidnud pedagoogikast.