Veebipäevik

Veebipäevik
Pöördumine seoses koalitsioonilepingusse kirjutatud äärmusradikaalse plaaniga kehtestada Eestis vene-eesti segakoolid (nn ühtsed koolid), mis tähendab senise 350-aastase traditsiooniga eesti kooli hävitamist ja seni eesti laste maailma ühe parima hariduse kvaliteedi kahjustamist.
Eesti keeleteadlane Indrek Park, kellest antropoloog Liivo Niglas on tänaseks ka filmi teinud : Eesti Raadio. Keelesaade! Keeleteadlane ja antropoloog Indrek Park räägib: “Eesti keel on ilus ja keeruline keel. Kasutagem oma keele kõiki rikkusi!” ütleb ta.
Kool mängib suurt rolli kõigi meie elus. Seda mitte ainult teadmiste ja oskuste omandamisel, vaid identiteedi kujundamisel ja mälestuste loomisel.
Eestlaste jaoks, kes ei ole neid teemasid enese jaoks lahti mõtestanud, on primitiivne mõtlemine lihtne. Nemad (venelased) sundisid meid (vanemaid aastakäikusid) aastaid ja aastaid vene keelt õppima ja kasutama.
Emakeel ja isamaa on sõnad, mis tekitavad igas patriootlikus eestlases positiivseid tundeid. Vaatame, mis on emakeel, kui paljud tunnistavad eesti keelt oma emakeelena ning kuidas hoida eesti keele meie keelena.
Tänu Memento, Vabadusvõitlejate  Liidu ja paljude teiste liitude toele pole unustatud ka neid kümneid tuhandeid inimesi, keda okupatsioonivõimud Eestist küüditasid ja neid tuhandeid eestlasi, kes tormisel merel hukkusid, ega ka neid kümneid tuhandeid, kes hoidsid võõrsil eestlust  ning toetasid Eesti taasiseseisvumist.
Eelmisel nädalal toimus huvitav haridusteemaline ümarlaud, kus esines uus haridusminister. Peamiselt rääkis ta muulaste hariduse keelest ja sellest, kuidas plaanitakse panna kõik muulased eesti keeles õppima. 
Eestis elab ligi 900 000 inimest, kelle emakeeleks on eesti keel, kelle identiteedi keskmes on eesti keel.
Eesti Kultuuri Koja 28. aprillil korraldatud ettekanne ümarlaual: „Valitsus on algatanud 11. aprillil alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu (579 SE).
Rääkisin täna oma elukohajärgse lastaia juhatajaga ning küsisin, kas neil on lasteaiakohti. Ta ütles, et praegu ei ole. Sama oli ta öelnud umbes aasta tagasi.