Kool

Kooliaasta algus 1.septembril ja esimene klassiõpetaja, kooli lõpetamine ja aktusel lõputunnistuse kättesaamine on vaid mõned sündmused, mis jäävad enamikele meelde terveks eluks.

Kool mängib suurt rolli kõigi meie elus. Seda mitte ainult teadmiste ja oskuste omandamisel, vaid identiteedi kujundamisel ja mälestuste loomisel.

Emakeel

Vaatame, mis on emakeel, kui paljud tunnistavad eesti keelt oma emakeelena ning kuidas hoida eesti keele meie keelena.

Emakeel ja isamaa on sõnad, mis tekitavad igas patriootlikus eestlases positiivseid tundeid. Vaatame, mis on emakeel, kui paljud tunnistavad eesti keelt oma emakeelena ning kuidas hoida eesti keele meie keelena.

Eesti keel

Vaatame eesti keele ajalugu, mille poolest erineb see teistest keeltest ning kuidas säilitada eesti keelt meie ümber ja haridussüsteemis.

Eestis elab ligi 900 000 inimest, kelle emakeeleks on eesti keel, kelle identiteedi keskmes on eesti keel.

Haridus

Vaatame lähemalt, kus ja millal sai alguse haridus Eestis, kuidas toimib Eesti haridussüsteem täna ning millistele põhialustele see toetub.

Vaatame lähemalt, mis on haridus, kuidas toimib Eesti haridussüsteem ning millistele põhialustele see toetub.