Jüri Estam “Kange tahtmine hakata vene peresid meie koolide kaudu sundeestindama on eesti lapsi ja eestlust üldisemalt kahjustav valeettevõtmine”

Mitme meie suuremate erakondade kõneisikud – sisuliselt on nad oma olemuselt neoliberaalsed – püüavad energiliselt jätta muljet, nagu eesti keele õpetamine Eestis elavate venelaste (ja teistele Nõukogude okupatsiooni ajal siia asustatud rahvaste) lastele võiks meid kuidagi päästa tulevikuohtudest. St: sel viisil tahetakse oma arust vähendada ekistentsiaalseid ohtusid eestlastele ja meie riigi julgeolekule, või nii need […]