Martin Pent: hüvasti, Eesti PISA testide edulugu

“…Ida-Virumaa piires tööle asuvaid õpetajaid peibutab nüüdsest küll 3000 eurone palk, kuid kas see ärgitab ka noori tudengeid õpetajaks õppima, või kas tähendab see üksnes olemasolevate õpetajate üleostmise intensiivistumist või kas ehk ei anna see üldse mingit erilist tulemust, seda näitab aeg. Pädevate inimeste vähesus on ja jääb selleks kriitiliseks pudelikaelaks ja ei aita siin […]

Ukraina laps napsas paideka koolikoha? Ema ja kooli arvamus lähevad lahku

“…Anu rääkis Elu24-le, et koolid, kuhu ta oleks soovinud oma last panna, olid Paide Hammerbecki põhikool ja Väätsa põhikool. «Paide kool ütles kohe, et klass on täis ja uurivad, et äkki saavad loa klassi suurendada, aga seda luba nad ei saanud, kuigi eelmine aasta läks sealt klassist ära kaks õpilast ja kohti oli. Nüüd aga […]

Kas sidus ühiskond võib eksisteerida kõrvuti?

Mõne nädala eest ilmus PM-s artikkel „Tallinn ei suuda peatada rahvuslikku segregeerumist”, kus toodi välja, et Tallinn sai üleeuroopalises uuringus kõige kiiremini segregeeruva linna tiitli. Ometi on see meie okupatsioonitaagaga, suhteliselt hiljuti iseseisvunud riigi pealinna puhul täiesti normaalne, sest Tallinnas ainsa Euroopa linnana (v.a Riia) on pea pool elanikkonnast ühe ja sama võõra emakeele kõnelejad […]

Peeter Espak: eesti-vene segakooli kava tuleb peatada

“Nimetagem asju esmalt õigete nimedega. Ühtse Eesti kooli kava ei ole mitte kava Eesti koolist – vaid kava Eesti-Vene segakooli tekkest ning Eesti kooli kaotamisest. See on otsene rünnak Eesti riigile ja kultuurile – ohtlikum kui välisvaenlase sõjaline rünnak. Kui Eestit rünnatakse füüsiliselt – siis on sellele vastu hakkamiseks ka mehhanismid – meie oma kaitsevägi […]

Eeva Holm: kakskeelne elevant Eesti toas

“…Kahjuks on aga hetkel Eestis nii, et eesti laps igas piirkonnas enam eestikeelset rühma valida ei saa. Ning juba leitaksegi, et mõnes piirkonnas on lihtsam õpetada eestlastele selgeks vene keel kui võtta ette midagi eesti keele õpetamisega sisserännanutele. Ida-Virumaa maakonna arengukavast võib lugeda: «… praegune seis vene keele oskajatega eestikeelsetes koolides on nõrk, see pärsib […]

Tiit Kärner: kultuur on inimese püsiv hingeehitus, mitte teadmised

“…On loomulik, et Tamme artiklis kirjeldatud Eesti identiteedi- ja lõimumispoliitika mõisteline mudel tuleb kõrvale heita, nii nagu ka selle põhjal välja töötatud ülalmainitud arenguprogrammid. Ja eriti puudutab see 16. jaanuari Postimehe AKs Margus Pedaste poolt esitletud nn ühtse Eesti kooli mudeleid, milles teostamatu lõimumispoliitika vankri ette on rakendatud eesti lapsed. Arusaamatute «üldiste kultuuriliste pädevuste» asemel, mida soovitatakse […]

Mari-Vivian Ellam presidendi kõnest: kõiki lapsi pole võimalik eestikeelsesse kooli panna, sest neid koole jääb aina vähemaks

“…Paraku on meie reaalsus juba täna, et paljudel vanematel ei ole võimalik panna oma laps ei eestikeelsesse lasteaeda ega kooli, rääkimata kohustusest, sest selliseid koole lihtsalt pole. Paljudes Eesti piirkondades on alles jäänud vaid segakeelsed või venekeelsed koolid ja praegused suundumused soodustavad tugevalt selle trendi jätkumist…” Allikas: https://epl.delfi.ee/artikkel/92668475/mari-vivian-ellam-presidendi-konest-koiki-lapsi-pole-voimalik-eestikeelsesse-kooli-panna-sest-neid-koole-jaab-aina-vahemaks?fbclid=IwAR2qeCWtfzGs8zZVcEI6PvKBF-DAI8caJYZCHZ73tPpH6uqGqFR9EO1mcu8

Mari-Vivian Ellam: ühtne Eesti kool muudab halvemaks nii eesti kui ka vene emakeelega õpilaste haridusvõimalused

“…Ometi on Eesti haridus taseme poolest üks maailma parimaid, koolivõrgu ühtlustamisega võime selle olemasoleva hea kaotada. Tagasitee leidmine ei pruugi enam aga õnnestuda. Ühtse kooli idee eeldus on, et kaovad erinevad rahvused ja ideoloogiad ning jääb üks riigiidentiteet ja üks valitsev ideoloogia, mida kool aitab kultiveerida. Võib-olla kõlab see mõne inimese jaoks kaunilt, ent paraku […]

Tiit Kärner: uued demograafilised dogmad

“…See, mis puudutab nn ühtsele Eesti (sic! just nimelt suure tähega) koolile (üEk) üleminekut, on veel rumalam. Margus Pedaste kirjeldab, kuidas nende töörühm on välja töötanud erinevaid mudeleid ühtse Eesti kooli poole liikumiseks, kuid selle kõige eesmärk on üks: anda vene koolides õppivatele lastele parem haridus selleks, et nad tööjõu ja võimalike kodanikena Eesti riigi jaoks […]