Triin Teramäe

Triin Teramäe: peab säilima õigus õppida oma kultuurikeskkonnas

“…Osakaal, keda on võimalik assimileerida on 6% kõige maksimaalselt 10% see peaks olema ka piirmäär, millest rohkem muulasi eesti kooli ei võeta. Eesti kool kindlasti ei ole koht, kus toimuks kahesuunaline lõimumine- eesti lastel on oma kodumaal õigus elada ja õppida oma rahvuslikus keskkonnas ja keskenduda oma keele, teamiste ja kultuuri omandamisele ja arendamisele. Oluline on toonitada, et eesti lapsed ei ole integratsiooni tööriistad. Eesti laste õlgadele ei saa asetada sellist lõputut koormust, millega riik ise ei ole 30 aasta jooksul toime tulnud, töötades lausa riigikeele õppimisele otseselt vastu- riigiteenuseid kakskeelseks muutes jne. Meie lähtekoht peab olema, et Eesti on Euroopa üks väikseima põlisrahva osakaalu ja arvuga rahvusriike, mis peab säilimise seisukohalt oma keele ja kultuuriruumi teadlikult hoidma. Ühtse kooli mudel on Eesti oludes sobimatu, nagu pedagoogid praktikast kinnitavad viib koolide õppeedukuse alla ning sobib suurriikidele, kus tuleb integreerida suhteliselt väiksemat osa välissündinuid ja nende järglasi. Eestis toob ühtne kool kaasa hukatuslikud tagajärjed, sealhulgas PISA tulemuste languse…”

Allikas: https://leht.postimees.ee/7163085/haridus-ja-teadus-triin-teramae-peab-sailima-oigus-oppida-oma-kultuurikeskkonnas

LOE LISAKS