Tiiu Kuurme

Tiiu Kurme: Eesti kool peaks olema eestluse kaitseala

“…Eesti õpetajalt eeldatakse, et ta on võlur, kes tagab hea õpetamise taseme samaaegselt ka umbkeelsetele ja lahendab mentaalsed vastasseisud. Arvatavalt taandub sel väljal see, kel pole taga rohkem kui sajamiljonilist agressiivse imperiaalse hoiakuga suurrahvust. Me teeme seda enesele ise, enne kui anastajad siia jõuavadki.

Igal muukeelsel on tagala oma päritolukodumaana. Eestlastel ei ole. Oma keele ja kultuuri säilitamine pole missioon üksnes meie enese armastatud ja kirutud rahva ees, vaid kogu maailma ees, sest inimkonna kultuuriline mitmekesisus on kogu inimkonna jõud ning rikkus. Vahest võtaks selle RITA rändeprojekti nüüd rajalt maha koos eestlusevaenulikkust märgistavate monumentidega füüsilises ruumis?…”

Allikas: https://arvamus.postimees.ee/7526830/tiiu-kuurme-eesti-kool-peaks-olema-eestluse-kaitseala#_ga=2.8814902.2002572410.1668892455-1992946644.1668203159

LOE LISAKS