Tiit Kärner

Tiit Kärner: uued demograafilised dogmad

“…See, mis puudutab nn ühtsele Eesti (sic! just nimelt suure tähega) koolile (üEk) üleminekut, on veel rumalam. Margus Pedaste kirjeldab, kuidas nende töörühm on välja töötanud erinevaid mudeleid ühtse Eesti kooli poole liikumiseks, kuid selle kõige eesmärk on üks: anda vene koolides õppivatele lastele parem haridus selleks, et nad tööjõu ja võimalike kodanikena Eesti riigi jaoks kaduma ei läheks. Ühtselt Eesti koolilt oodatakse, et see aitaks tulevikus vältida kultuurikonflikte, mistõttu on nende koolimudelites olulisel kohal mitmekultuurilisuse väärtustamine. Pole mingit märki sellest, et üEk teoreetikud oleksid endalt küsinud, mis saab selle tulemusel eesti kultuurist, mis eesti laste haridusest? Kogu idee panna muukeelsete sisserännanute (laste) järeleaitamine eesti laste õlule on sõnulkirjeldamatult kuritegelik ja rumal…”

Allikas: https://leht.postimees.ee/7159502/tiit-karner-uued-demograafilised-dogmad

LOE LISAKS