Tiit Kärner

Tiit Kärner: sallivuse sildi all loodud Vene maailm tuleb võita

“…Konkreetselt tähendab see kõigi «lõimumisele» ja abstraktsele «sallivusele» suunatud loosungite ja programmide kõrvale heitmist. Ei mingit lõimumist rahvuslikku üleolekut, vihkamist ja vägivalda toetava mõtteviisi ja neid toetavate isikutega. Ei mingit juttu «kodakondsuse andmisest» – see tuleb välja teenida. Kohalikel valimistel olgu õigus valida ja kandideerida vaid riigi kodanikel. Sisserännet Venemaalt tuleb järsult piirata. Haridusministeeriumi Augeiase tallid tuleb puhtaks lüüa, alates «ühtsest Eesti koolist» ja lõpetades meie pseudosotsiaalteadlastega. Kogu kooliharidus tuleb muuta eestikeelseks ja sellega tuleb algust teha kohe, alates kõigi vene koolide riigi alluvusse toomisest ja Moskva-meelsete direktorite ja õpetajate väljavahetamisest. Vaja on konkreetsete sammude ajakava, mitte umbmääraseid tulevikulubadusi…”

Allikas: https://arvamus.postimees.ee/7487536/arvamus-tiit-karner-sallivuse-sildi-all-loodud-vene-maailm-tuleb-voita?fbclid=IwAR1dafgtlqXzlxWmfycTGE5K1kge6WwrP4b7Q_VNMzxbrs3zViDOqIgk1q0#_ga=2.259950473.280873236.1648539476-1792670656.1648421705

LOE LISAKS