Tiit Kärner

Tiit Kärner: kultuur on inimese püsiv hingeehitus, mitte teadmised

“…On loomulik, et Tamme artiklis kirjeldatud Eesti identiteedi- ja lõimumispoliitika mõisteline mudel tuleb kõrvale heita, nii nagu ka selle põhjal välja töötatud ülalmainitud arenguprogrammid. Ja eriti puudutab see 16. jaanuari Postimehe AKs Margus Pedaste poolt esitletud nn ühtse Eesti kooli mudeleid, milles teostamatu lõimumispoliitika vankri ette on rakendatud eesti lapsed. Arusaamatute «üldiste kultuuriliste pädevuste» asemel, mida soovitatakse õpetada eesti kultuuriidentiteediga õpilastele selle «lõimimise» käigus, tuleb põhirõhk panna eesti keele, kirjanduse, kultuuri- ja ajaloo tundidele, ilma milleta ei saa tagada põhiseaduses tõotatud eesti kultuuri järjepidevust…”

Allikas: https://leht.postimees.ee/7194727/haridus-ja-teadus-tiit-karner-kultuur-on-inimese-pusiv-hingeehitus-mitte-teadmised

LOE LISAKS