Sulev Iva

Sulev Iva: Jõuda tuleb ka võrukeelse hariduseni

“..Nagu eesti keele, nii ka võru keele kõnelejail pole omakeelset emamaad kuskil Eestist väljaspool, nagu see on vene- ja ingliskeelseil. Ilma Eesti hoole ja toeta ei sure ei vene ega inglise keel maailmast välja. Seepärast ei peaks Eesti ülal pidama võõrkeelset haridussüsteemi, ei vene- ega ingliskeelset, vaid peab hoolitsema meie oma keelte eest. Ja mitte ainult Eesti riigikeele, vaid ka oma põliste kohalike keelte kestmise eest. Igal elualal, kuid kõigepealt hariduses…”

Allikas: https://arvamus.postimees.ee/7565265/sulev-iva-jouda-tuleb-ka-vorukeelse-hariduseni?fbclid=IwAR1x2lQfhXjB-2oUjUM-aHR0ZVOsaVwGzXX8DHRIBpcBVh3UzmGEXh4T38A

LOE LISAKS