Kuressaare piiskopilinnus

Saaremaa õpetajad on koolis hädas ukrainlaste õpetamisega

“…Olematu eesti keele oskuse ja ootamatuse tõttu said nendest lastest esimese hooga lihtsalt tundides viibijad. Hoolimata koolijuhtide keelitustest, et teilt, õpetajatelt, ei oodatagi enamat, ei suutnud me neist lastest mööda vaadata. Võtsime seda kui panust, kuidas aidata ukrainlasi nende sõjas okupantide vastu,» kirjutasid õpetajad kevadisele kogemusele tuginedes.

Igaüks neist püüdis vastavalt oma vene keele tasemele ukraina lapsi õpetada. «Tegime seda kõike isikliku aja ja seniste Eesti õpilaste hariduse arvelt,» tõdesid õpetajad. Nad said viimati ukrainlaste õpetamise teema arutamiseks kokku 22. augustil, kuid keegi pea 30st kohale tulnud õpetajast ei pidanud olukorda leppimisväärseks.

«Ei saa eeldada Eesti õpetajalt, et ta peaks suutma edasi anda oma ainevaldkonna teadmisi ka ukraina või vene keeles. Kahes keeles tunni andmisel ei saa täismahus õpet enam ka eestikeelsed õpilased ja suureneb õpetaja ajakulu kakskeelse tunni ettevalmistamisel,» kirjutasid õpetajad.

Nad leidsid, et kui keelt mitteoskav laps peab tunnis viibima ilma tugisüsteemita ning räägitu on tema jaoks arusaamatu, on see sellise lapse jaoks raisatud ja mõttetu aeg. «Keelest mittearusaamine viib üsna kiiresti tunnis kõrvaliste tegevusteni, mis omakorda tekitab trotsi ja arusaamatust Eesti õpilaste suhtes,» nentisid Kuressaare Hariduse kooli õpetajad.

Nad ei ole enam tekkinud olukorraga nõus ning nõuavad valla ja kooli juhtidelt läbimõeldud, õpetajatega läbiarutatud, varem uusimmigrantidega tegelenud koolide kogemustel põhinevat plaani, mis oleks produktiivne ja õiglane nii kõigi õpilaste kui õpetajate suhtes. Õpetajad ootavad lahendust septembri jooksul, kuid lootsid seda juba 1. septembriks…”

Allikas: https://haridus.postimees.ee/7595606/saaremaa-opetajad-on-koolis-hadas-ukrainlaste-opetamisega?fbclid=IwAR0aViyjs6zZwUsE_E6BS1ZxVkcDu38n04ha6ht3T_qorelta2WpV_n21EA

LOE LISAKS