Mari-Vivian Ellam

Foto: Erakogu

Mari-Vivian Ellam: ühtne Eesti kool muudab halvemaks nii eesti kui ka vene emakeelega õpilaste haridusvõimalused

“…Ometi on Eesti haridus taseme poolest üks maailma parimaid, koolivõrgu ühtlustamisega võime selle olemasoleva hea kaotada. Tagasitee leidmine ei pruugi enam aga õnnestuda.

Ühtse kooli idee eeldus on, et kaovad erinevad rahvused ja ideoloogiad ning jääb üks riigiidentiteet ja üks valitsev ideoloogia, mida kool aitab kultiveerida. Võib-olla kõlab see mõne inimese jaoks kaunilt, ent paraku on see teostamatu. Meil laiutavad ka ühes ja samas klassis kõrvuti õppinud inimeste vahel suured ideoloogilised käärid, ühiskond on täis ideoloogilisi vastandusi, mille teket pole kool suutnud ära hoida. Kooli ja õpetaja roll ideoloogia kujundamisel võib olla palju väiksem, kui me arvame…”

Allikas: https://leht.postimees.ee/7183191/mari-vivian-ellam-uhtne-eesti-kool-muudab-halvemaks-nii-eesti-kui-ka-vene-emakeelega-opilaste-haridusvoimalused

LOE LISAKS