Maarja Vaino

Maarja Vaino: Smuul, Kallas ja põhiseadus

“…Aga põhiseaduse juurde tagasi tulles: riigikeele toimimise probleemidest olen kirjutanud varem1 ja ega selles osas eriti midagi muutunud ei ole. Riigikeele tagamist suhtluskeelena igas valdkonnas ei näi kuigi tõsiselt võtvat ei keeleinspektsioon ega ammugi mitte valitsus.

Hariduses toimuvast kriisist on kirjutatud ja räägitud tõusvas joones, aga parimaks tulemuseks on koalitsioonilepingus tingivas kõneviisis esitatud laused õpetajate palgatõusust. Küll aga hakkab ennast kindlasti jõuliselt kehtestama haridusminister, kelle sõnul „Eesti riigi ülesanne ei peaks olema eestluse tagamine ja nende identiteedi ning keele toetamine“ (Kristina Kallas, ETV+, 31.08.2021). Kui see pole ühe nüüdse „valitseja“ otsene rünnak põhiseaduse vastu, siis kuidas seda veel mõista? Ilmselt vastavad tõele ka jutud, mille kohaselt pidavat nomenklatuur preambuli meenutamise peale ainult irooniliselt silmi pööritama.

Mõistagi ei ole enne valimisi lapsevanematelt küsitud ka mandaati uue hariduspoliitika rakendamiseks, millega viiakse vene kodukeelega lapsed õppima ühte klassi eestlastega, proportsioone arvestamata. Kui eelnevalt oli justkui kokkulepe, et eestikeelsele haridusele üleminek toimub viisil, kus vene kodukeelega lapsed saavad õppida eesti keeles neile kohase raskusastmega, siis nn ühtne eesti kool muudab koolid sisuliselt eesti-vene segakoolideks. Kas on analüüsitud kaasnevaid õpiraskusi lastele, kes ei saa eesti keelest aru; õpikvaliteedi langust eestlastele, keda tõenäoliselt hakatakse õpetama lihtsustatud eesti keeles; kelle õpetamisele jääb vähem aega, sest kõike tuleb tõlkida ja mitu korda üle rääkida; lisakoormust niigi kurnatud õpetajatele jne? Küsiti selleks kelleltki mandaati? Kuidas haakub see näiteks põhiseaduses oleva sättega, et „Laste hariduse valikul on otsustav sõna vanematel“?…”

Allikas: https://arvamus.postimees.ee/7761256/maarja-vaino-smuul-kallas-ja-pohiseadus

Loe veel Maarja Vaino poolt kirjutatud artikleid: https://www.eestikool.eu/tag/maarja-vaino/

  1. https://leht.postimees.ee/6912148/kas-vajame-pohjakonna-abi

LOE LISAKS