Loone Ots

Loone Ots: Ukraina lastele ukrainakeelne kool

“Vene koolis, nagu diskussiooni osalised on juba õigesti märkinud, kasvab risk, et Ukraina lastele avaldub vaimne surve. On olnud teateid, et praegusi sündmusi käsitletakse õpilaste hulgas kallutatult. Venekeelne kool aitaks ehk vanemate klasside põgenikõpilastel tulla toime raskemate ainetega, mille mõistmise alus on erialasõnavara tundmine. Alles jääb aga oht, et võimendub niigi kannatanud Ukraina laste segadus ja seetõttu võib kahaneda toimetulek.

Eesti koolis on Ukraina õpilased seni leidnud toetust ja sõprust. See on väga tore. Kuid keelte kardinaalne erinevus tingib, et noor ukrainlane hakkab eesti koolis tõsiselt õppima alles tüki aja pärast, kui keel on selge mitte ainult suhtlustasandil, vaid sel määral, et lubab jälgida õpetaja keerukamatki suulist kõnet ja lugeda spetsiifilise sõnavaraga õppematerjale, näiteks ilukirjanduslikke tekste. Kasin keeleoskus võiks sundida ukraina õpilasi saama eesti koolides halvemaid hindeid, kui nende tõelised võimed lubavad….”

Allikas: https://arvamus.postimees.ee/7483960/arvamus-loone-ots-ukraina-lastele-ukrainakeelne-kool?fbclid=IwAR1yq7zrrjC_US8_lUxPDCfrwRmweGC4Iiri_PqfLnoYuU4XXn2AOnhic4U#_ga=2.66804077.275940334.1648049747-1649454361.1647807180

LOE LISAKS