Pronkssõdur

Kohtla-Järve koolis demonstreerisid mõned õpilased toetust Venemaale

“Kohtla-Järve Järve koolis demonstreeris osa muukeelsetest peredest pärit õpilasi seda, et nad toetavad Ukrainas toimuvas sõjas Venemaad. Probleemi tuumaks on asjaolu, et õpilased saavad koolist sõja kohta teavet, mis läheb vastuollu nende kodus valitsevate seisukohtadega.

Allikas: https://www.err.ee/1608532963/kohtla-jarve-koolis-demonstreerisid-moned-opilased-toetust-venemaale

LOE LISAKS