Jaak Valge

Jaak Valge: Mis saab Ukraina põgenikest edasi?

“…Valitsuse seni kõige ebaadekvaatsemale Ukraina-otsusele võiks pretendeerida põgenike laste suunamine eestikeelsetesse koolidesse, kus nad eesti keelt oskamata ei saa targemaks, küll aga teevad pedagoogide niigi keerulise töö ülimalt keeruliseks. Üha enam õpetajaid arvab, et Ukraina sõjapõgenike lapsed peaksid õppima ukraina keeles ja Ukraina õppekava alusel eraldi klassiruumis, kus neid toetaksid Ukraina ja Eesti pedagoogid. Nii saaksid nad veebi teel oma haridussüsteemis jätkata ja hiljem oleks neil hõlbus Ukrainasse naasta. Sellise ettepaneku EKRE kevadel tegi, ent toonane haridus- ja teadusminister jäi jäigalt oma plaani juurde ning ka praegune minister pole nõustunud seda ümber tegema. Et plaan pole realiseerunud, tõendab asjaolu, et pool või enamgi Eestisse saabunud Ukraina õpilastest pole Eesti koolidesse jõudnud.

Valitsuse poliitikat tuleks radikaalselt muuta. Idapiir tuleks sulgeda või sisselaskmise filtrit järsult tihendada ning uuesti alustada ka mujalt Eestisse tulijate kontrollimist. Ajutisest kaitsest tuleb keelduda meestele, kes ei suuda tõestada, et nad pole mobilisatsioonikohuslased. Nad tuleks Ukrainaga läbi rääkides suunata kodumaale tagasi, sest vastasel korral kahjustame Ukraina kaitsevõimet. Eestisse jõudnud Ukraina naistele, lastele ja vanuritele tuleks Eestisse jäämise asemel või kõrval hakata pakkuma Eesti riigi rahastatud elupaika Ukraina rahulikus osas. Nii hoiame Eestit ja toetame Ukrainat…”

Allikas: https://arvamus.postimees.ee/7623537/jaak-valge-mis-saab-ukraina-pogenikest-edasi?fbclid=IwAR1qhmRl1avrR7B569WByg2ovzggPTto1hBghOka36s9n-8kxaaA2l8Kr-I

LOE LISAKS