Foto: Erakogu

Haridusliikumine: Ühtse Eesti kooli probleemkohad vajavad vastuseid

“…Postimehe arvamusliidrite lõuna «Eesti hariduse keel» järel pani liikumine «Eesti kool on eesti keele kodu» koostöös õpetajate, kasvatusteadlaste, haridusekspertide, kultuuriteadlaste ja lapsevanematega kokku avaliku pöördumise seitsme küsimusega, millele ootame vastust Haridus- ja teadusministrilt Liina Kersnalt, Integratsiooni Sihtasutuse esimehelt Irene Käosaarelt, Keelenõukogu esimehelt Birute Klaas-Langilt ja RITA rände töörgupi juhilt Margus Pedastelt hiljemalt 5. aprilliks…”

Allikas: https://arvamus.postimees.ee/7207177/haridusliikumine-uhtse-eesti-kooli-probleemkohad-vajavad-vastuseid?fbclid=IwAR0LOnsjW640sxApA_eyj1DKJVmuEjNSWG4QSahdPkzq-HZ2Nq_uOc8Pylg

LOE LISAKS