Eeva Holm

Eeva Holmi vastulause Ingar Dubolazovile: „Eestlasi ei tohi omal maal diskrimineerida!“

“…Just hea hariduse tagamiseks ei tohi eesti koolidesse ja lasteaedadesse lubada liiga palju venekeelseid õpilasi ‒ see toob tasemelanguse. Seega propageerib HTM ametnik otseselt eesti koolide maailma tipptasemel hariduse hävitamist. Vene koolide madalam tase ei ole Eesti Vabariigi süü. Pange tähele: eesti õpilaste head tulemused on kujunenud aastasadade jooksul ning eelkõige eesti rahvas ise on haridust tähtsaks pidanud. 1897. aasta rahvaloenduse andmetel oli Venemaal tollal keskmine kirjaoskus 21% ja Eestis 80%.

Eesti kool, nii nagu hiina kool või vene kool, tähendab selle rahva laste kooli, kus õpivad ülekaalukalt selle rahva keelt kõnelejad. Eesti lastele peab jääma nende põhiseaduslik õigus eesti koolile ja keeleruumile, ainus, mis tagab eestluse säilimise. Eesti lapsi diskrimineerivast pahatahtlikust retoorikast tuleb hoiduda.

Ametnik räägib kõikidele võrdsete võimaluste andmisest ühiskonna- ja tööelus, aga kahjuks on tegelikkus praegu see, et tööturul eelistatakse vene emakeelega eesti keelt oskavaid noori eestlastele, kes vene keelt ei oska. Tuleb lõpetada vene keel domineerine ja eestlaste diskrimineerimine Eestis, ainsal väiksel maalapil, kus eesti keel ja kultuur saab õitseda.

Tõsi, lapsevanemad saavad otsustada. Praegu saavad vene lapsevanemad valida monokultuurse venekeelse kooli ning eesti kooli vahel, kus on samuti aina rohkem venekeelset keelekeskkonda. Eesti vanematel Tallinnas ja Ida-Virumaal jääb aga järjest vähemaks lasteaedu, kus keelekeskkond on eestikeelne. Praegu suletakse Ida-Virumaal eesti koole ja eesti lapsed sunnitakse vene-eesti segakombinaatidesse (Lüganuse ja Narva näited). Seega propageeritakse rahvuslikku diskrimineerimist: vene lapsevanematel on valikuvõimalus, aga eesti lapsevanematel mitte…”

Allikas: https://opleht.ee/2021/03/eeva-holmi-vastulause-ingar-dubolazovile-eestlasi-ei-tohi-omal-maal-diskrimeerida/

LOE LISAKS