Eeva Holm

Eeva Holm: kas eestikeelne lasteaed Eestis on diskrimineeriv?

“Eestikeelne rühm on tagatud siis, kui seal ei ole üle kümne protsendi eesti keelt mitteoskavaid lapsi, leiavad paljud kogemustega õpetajad. Sellise piiri seadmine on aga ametnike (kes ammu enam ise kedagi õpetanud ei ole) arvates diskrimineeriv. Samuti on ametnike hinnangul diskrimineeriv, kui muu kodukeelega lapsed ei saa suhelda eestikeelses rühmas oma emakeeles. Samas, kui seda võimaldada, muutub rühm paratamatult muukeelseks.

Eestikeelne lasteaiarühm muutub päevapealt venekeelseks, kui sinna lisada 10 vene emakeelega last, kes eesti keelt ei oska.”

Allikas: https://arvamus.postimees.ee/7466358/eeva-holm-kas-eestikeelne-lasteaed-eestis-on-diskrimineeriv?fbclid=IwAR2gaCDxbJZzDCUbBJ14XHA1y5g7b3k4jClKeCyV4SGoqc7X40Ty2boKk2M

LOE LISAKS