Eeva Holm

Eesti kooli peavad tulema eesti keelt oskavad lapsed

Tiiu Kuurme

“…Holm märkis, et eesti kooli ei tohiks tulla lapsi, kes eesti keelt üldse ei oska. Kui nad keeleoskust kodust ei saa, siis on

 võimalik eesti keelt õppida lasteaias või tasandusklassides. Kasvatusteadlane Tiiu Kuurme lisas, et kui vaadata Soomet, siis seal on igal võõrkeelsel lapsel 900 tundi soome keele õpet, enne kui ta saadetakse soomekeelsesse keskkonda haridust omandama. Eestis selline praktiline plaan tema hinnangul puudub, on ainult poliitilised väljahõikamised…”

Allikas: https://www.postimees.ee/7549051/kultuuri-koda-eesti-kooli-peavad-tulema-eesti-keelt-oskavad-lapsed?fbclid=IwAR2RfhoRO27iiVeD7rjbA3fJ-sNDw8f569lT0pmbhGOQwadgEYikmCjS_S0

LOE LISAKS