Akadeemia

Akadeemia

Akadeemia pakub eestlastest noortele põnevat huvikooli, mis õpetab isamaalisi aateid. Koostöös noorte seas mõjukate inimestega õpetab akadeemia väärtustama ja hoidma eesti keelt, kultuuri ja väikerahvust. Oluline on, et noored, kes vapralt võitlevad võrdsuse, vendluse ja vähemuste eest, mõistaksid, milline globaalses kontekstis unikaalne ja kaitset vajav vähemus on tegelikult eesti imepisikene soome-ugri väikerahvus ja kultuuriidentiteet.  Noorte arvamusliidrite akadeemia eesmärk on koolitada noori aktiivseid ja julgeid haritlasi Hurda, Jannseni, Koidula ja teiste eestluse suurkujude vaimus.