EESTI KOOL
ON EESTI KEELE KODU

Liikumise „Eesti kool on eesti keele kodu“ eesmärk on seista eesti koolide maailmatasemel hariduskvaliteedi eest. Soovime tasakaalustatud avaliku debati, teavituse ja selgituse kaudu rääkida eesti laste ja lapsevanemate õigustest, sest kõigil eesti lastel on õigus maailma parimale haridusele.

“Eesti kool on eesti keele kodu” eesmärk on seista eesti koolide maailmatasemelise hariduskvaliteedi eest. Soovime tasakaalustatud avaliku debati, teavituse ja selgituse kaudu rääkida eesti laste ja lapsevanemate õigustest, sest kõigil eesti lastel on õigus maailma parimale haridusele.

Toeta

Meie tegevuse edu sõltub annetustest.
Kui hoolid eesti koolide säilimisest ja eesti lastest, siis
toeta kodanikuliikumist “Eesti kool on eesti keele kodu”.

ARTIKLID

VEEBIPÄEVIK

Pöördumine seoses koalitsioonilepingusse kirjutatud äärmusradikaalse plaaniga kehtestada Eestis vene-eesti segakoolid (nn ühtsed koolid), mis tähendab senise 350-aastase traditsiooniga eesti kooli hävitamist ja seni eesti laste maailma ühe parima hariduse kvaliteedi kahjustamist.

EESTI KOOL ON EESTI KEELE KODU

Eesti Vabariik on oma põhiseaduses seadnud eesmärgiks eestluse säilimise ning eestikeelsel ja –meelsel haridusel on selles määrav roll. Tahame olla haritud inimeste riik, mille kodanikud armastavad oma rahvuskultuuri. Seetõttu on oluline, et koolides valitseks eestikeelne keelekeskkond ning rahvusriiki väärtustav õpe.

Eesti õpilaste õpitulemusi on siiani saatnud silmapaistev edu PISA testides. Praktika ja teaduslikud uuringud on näidanud, et kui loobuda senisest koolikorraldusest ning panna ühtäkki üheskoos õppima erikeelsed lapsed, st luua vene-eesti segakoolid, haridustase langeb. Uuringud näitavad ka, et enim kannatavad sellistes koolides just eesti lapsed, kelle keelekeskkond vaesustub vajaduse tõttu olla arusaadav ka mitte eesti emakeelega lastele. Õpetaja peab osa materjali läbi võtma seda vene keelde tõlkides, kulutama rohkem aega keeleoskamatute või vähese keeleoskusega õpilastele. Paljud pedagoogid kinnitavad oma praktikale toetudes, et laste areng sellistes liiga suure muulaste hulgaga koolides pidurdub.

Meie ühenduse eesmärgiks on tuua need kitsaskohad laia avalikkuse ja lapsevanemate teadvusesse ning suunama debatti, mis tasakaalustab riikliku Ühtse Eesti kooli (Ühtne eesti kool on RITA rände projekti poolt propageeritav koolimudel, mille rakendamisel kaovad õpilaste rahvusidentiteet ja juured, ajalooõpetus eesti koolis moondatatake kultuuritundlikuks, et see oleks sobilik ka venekeelsetele lastele. Ühtses eesti koolis eestikeelne keelekeskkond nõrgeneb.) ehk vene-eesti segakooli ideede laialdast levitamist. “Eesti kool on eesti keele kodu” seisab eesti laste õiguste, kõrge hariduskvaliteedi, eesti keele ning eesti enda kultuuririkkuste -murdekeelte ja unikaalse ning rikka kultuuripärandi- eest!

Me leiame, et kõikidel rahvastel on õigus oma kultuuriidentiteedile ja kultuuripärandile – nii eesti kui vene, ukraina jne. Kõik rahvad on võrdsed ja rahvusvahelise õiguse järgi on igal rahval õigus olla erinev, pidada end erinevaks ja olla selliselt austatud. Nii nagu norrakatel, itaallastel, venelastel ja kõikidel teistel maailma rahvustel on oma kodumaal koolid, kus lapsed saavad kasvada koos sama emakeelt rääkivate lastega, on see ka eesti laste vääramatu inimõigus. Eesti koolid peavad säilima, et eesti lastele oleks tagatud põhiseaduslik õigus eesti koolile. (paragrahv 37). 350-aastase traditsiooniga eesti kool on eestluse kõige olulisem alustala. Eesti Vabariigi põhiseaduse preambule ütleb selgelt, et EV loomise ainus eesmärk on eesti keele, kultuuri ja väikerahvuse säilimine läbi aegade.

Meie liikumise eesmärk on tagada eesti kultuuri ühe tähtsaima samba, eesti kooli, säilimine eesti keele ja kultuuri koduna. Me seisame eesti hariduse jätkuvalt kõrge kvaliteedi eest.

Loe artiklit Triin Teramäe: “Miks haridusminister tahab eesti koolide taset alla tuua”